گواهینامه ها
gototopgototop
|
ثبت نام
گواهینامه ها

 

    شرکت مهندسین مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو) به منظور حفظ و تأمین نیازهای مشخص شده در جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی و جلب رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع.

    اهداف کلی را به شرح زیر تعیین و سرلوحه کار خود قرار داده است:

  • -تلاش در انجام تعهدات مطابق با برنامه زمانی توافق شده در قرارداد
  • -ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی مناسب و مرتبط با نیازهای شغلی
  • -کاهش دوباره کاریها از طریق ایجاد سیستم مناسب کنترل و بهینه سازی فرآیندها
  • -استفاده از تجهیزات مناسب به منظور بالا بردن دقت، صحت و کیفیت ارائه خدمات
  • -تبعیت از قوانین و مقررات کلی کشور در خصوص مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی
  • -جلوگیری از حوادث و کاهش عوامل زیان بار کار

      و در این راستا  علاوه بر کسب رتبه 2 نقشه برداری زمینی ، سیستم مدیریت یکپارچه خود را مطابق با استاندارد ISO9001:2008 , ISO 14001 : 2004, OHSAS18001:2007 انتخاب نموده است


Farsi/Persian