خط لوله انتقال گاز 48 اینچ کرمانشاه - نفت شهر
gototopgototop
|
Register
خط لوله انتقال گاز 48 اینچ کرمانشاه - نفت شهر

 

پروژه:

خط لوله انتقال گاز 48 اینچ کرمانشاه - نفت شهر

طول خط لوله : 235 كيلومتر

کارفرما: شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
مشاور اصلی: شركت انرژی گستر
محل اجرا: استان کرمانشاه- ایلام - لرستان
مدیر پروژه: ایمان آراسته راد
شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 
English/UK