لیست پروژه های سال 1388
gototopgototop
|
ثبت نام
لیست پروژه های سال 1388

طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 2 اصفهان)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 2 اصفهان)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 2 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 2 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 2 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 9 ساری)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 9 ساری)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 4 مشهد)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 4 مشهد)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 4 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 4 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 5 شیراز)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 5 شیراز)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 5 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 5 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 5 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS(منطقه 1 اهواز)

 

 پروژه:

   طراحي و اجراي سيستم اطلاعات مکاني GIS (منطقه 1 اهواز)

 کارفرما:    شرکت انتقال گاز ایران - منطقه 1 عملیات انتقال گاز
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    منطقه 1 عملیات انتقال گاز
 مدیر پروژه:    دکتر عباس شیخ محمدزاده
 شرح کار:
   طراحی و اجرای سیستم سازمانی اطلاعات مکانی بر اساس یک پایگاه
 مکانی توزیع یافته، جهت مدیریت مرکزی اطلاعات مکانی منطقه 1 عملیات 
انتقال گاز و ارتباط با ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز ایران 
طراحي پايه خطوط لوله ورودي و مراكز انتقال نفت و تاسيسات مربوط به انبارهاي

 

 پروژه:

   طراحي پايه خطوط لوله ورودي و مراكز انتقال نفت و تاسيسات مربوط به  انبارهاي پخش شهر هاي كرمان،سقز،ملاير،ماهشهرو انبار نفت جديد آناهيتا ( كرمانشاه )

  طول خط لوله : 130 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور پترو فرايند
 محل اجرا:    شهر هاي كرمان،سقز،ملاير،ماهشهرو كرمانشاه
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:2000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
   تهیه نقشه های مالکیت اراضی
خط لوله انتقال پساب هفتکل

 

 پروژه:

خط لوله انتقال پساب هفتکل

  طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مناطق نفت خیز جنوب
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور توسعه انرژي خاورميانه
 محل اجرا:    استان خوزستان
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:2000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
   تهیه نقشه های مالکیت اراضی
خط لوله انتقال گاز 20 اینچ بیجار - سقز

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 20 اینچ بیجار - سقز

   طول خط لوله : 145 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت طرح خطوط لوله استانی
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان - کردستان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال گاز 10 اینچ موران

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز 10 اینچ موران

   طول خط لوله : 25 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت گاز استان اردبيل
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان اردبيل
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
خط لوله انتقال انتقال نفت 20 اينچ حد فاصل تلمبه خانه ري تا تبريز

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال انتقال نفت 20 اينچ حد فاصل تلمبه خانه ري تا تبريز 

  طول خط لوله : 650 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
 مشاور اصلی:    شرکت مهندسين مشاور توسعه انرژي خاورميانه
 محل اجرا:    استان تهران - قزوین - زنجان - آدربایجان شرقی
 مدیر پروژه:    مهدي حسابي
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
   تهیه نقشه های مالکیت اراضی
مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پالايشگاه گازي پارسيان

 

 پروژه:

   مسير يابي و نقشه برداري خطوط انتقال مايعات گازي پالايشگاه گازي پارسيان- عسلويه – بندر طاهري  

 طول خط لوله : 80 كيلومتر

 کارفرما:    شرکت مهندسي توسعه گاز ايران
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور موقعیت اندیشان پیشرو (مپکو)
 محل اجرا:    استان بوشهر
 مدیر پروژه:    ایمان آراسته راد
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
   خاکشناسي
   تهيه نقشه هاي 1:2000 جانمایی منطقه عسلویه 
 

 
Farsi/Persian