خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده
gototopgototop
|
ثبت نام
خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

 

 پروژه:

   خط لوله انتقال گاز10اینچ زرين آباد- خدابنده

   طول خط لوله : 70 كيلومتر

 کارفرما:    شركت گاز استان زنجان
 مشاور اصلی:    شركت مهندسين مشاور هامون گستر صنعت
 محل اجرا:    استان زنجان
 مدیر پروژه:    مهدی حسابی
 شرح کار:
   تهيه نقشه هاي پلان پروفيل طولي 1:10000 
   تهيه نقشه هاي 1:200
   تهيه مقاطع عرضي و گزارش حجم عمليات خاکي و طراحي خط پروژه
   تهيه نقشه هاي 1:2000 پروفيل طولي و خط پروژه
 
Farsi/Persian